ไบเออร์ไทย นำพนักงานร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี จังหวัดเชียงราย

นายริอาซ บัคช ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจฟาร์มาซูติคอล บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ได้แก่การปรับปรุงห้องสมุดและห้องพยาบาล ปลูกพืชผักสวนครัว และสอนวิธีการล้างมือ แปรงฟัน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนราษฏร์พัฒนา จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งมอบสิ่งของจำเป็นรวมถึงอุปกรณ์กีฬาจากพนักงานกลุ่มธุรกิจฟาร์มาซูติคอล ให้กับบ้านเด็กกำพร้าภูมิภูสลอง จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เด็กๆ มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

ที่มา thaipr.net

Related links