เปิดศักยภาพเมืองรองชี้ช่องตลาด บ่อทองใหม่ที่น่าขุด โอกาสสินค้า FMCG

“นีลเส็น” เปิดศักยภาพเมืองรอง 18 จังหวัด ชี้ช่องทางทำธุรกิจและการตลาด เผยอนาคตมีโอกาสในการยกระดับขึ้นเทียบชั้นกรุงเทพฯ และเมืองหลักอื่นๆ ด้วยศักยภาพที่ไม่ด้อยไปกว่ากัน เพราะจำนวนประชากรที่หลั่งไหลเข้ามา อำนาจการซื้อที่เพิ่มขึ้น ความเจริญต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

เศรษฐกิจประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับช่วง 10 ปีที่แล้วถือได้ว่ามีความท้าทายเป็นอย่างมาก หากดูจากตัวเลขการเติบโตของดัชนีสินค้าอุปโภคบริโภคจะเห็นได้ว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2557-2561) สินค้าอุปโภคบริโภคมีการเติบโตอยู่ที่ 1.4% ในขณะที่ 5 ปีก่อนหน้านั้น (2552-2557) มีอัตราการเติบโตถึง 7.1% 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 นี้ บริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด ได้คาดการณ์ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะมีอัตราการเติบโตจบปี 2562 นี้อยู่ที่ประมาณ 4% 

คำถามสำคัญต่อเจ้าของธุรกิจและผู้ผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรมคือ กลยุทธ์ใดที่จะสามารถผลักดันให้สินค้าและธุรกิจของเราเติบโตสอดคล้องกับตัวเลขนี้ ซึ่งเมืองรองคือโอกาสที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตสำหรับหลายธุรกิจ โดยเฉพาะตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเอฟเอ็มซีจี (Fast Moving Consumer Goods)

เมืองรองในนิยามของนีลเส็นประกอบด้วยเมืองที่มีจำนวนประชากรระหว่าง 1-5 ล้านคน และจังหวัด 3 จังหวัดหลักที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP) รวมคิดเป็น 35% นอกเหนือจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งประกอบไปด้วย 18 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 4 ภาคใหญ่ๆ คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

ทั้งนี้ เมืองรองดังกล่าวประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี นครสวรรค์ นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุดรธานี ร้อยเอ็ด สกลนคร ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี ฉะเชิงเทรา ระยอง อยุธยา 

สิ่งที่ทำให้เมืองรองมีศักยภาพที่น่าสนใจคือ การขยายตัวของความเป็นเมือง (urbanization) อย่างรวดเร็ว ซึ่งภายในปี 2568 ประชากรจำนวนมากกว่า 1.1 ล้านคนจะถูกเพิ่มเข้ามาอยู่ในเมืองรอง ด้วยอัตราการเติบโตของประชากรที่สูงถึง 62% เมื่อเทียบกับกรุงเทพฯ ที่ 18% 

กรุงเทพมหานคร คือเมืองหลักในแง่ของความเป็นเมืองหลวง และเมืองเศรษฐกิจ และเป็นศูนย์กลางทุกอย่างของประเทศไทยก็ว่าได้ 

แต่ สมวลี ลิมป์รัชตามร กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จังหวัดอื่นที่ยังเป็นเมืองรองอยู่นั้นก็อย่าละเลยหรือมองข้ามความสำคัญ เพราะจังหวัดเมืองรองเหล่านั้นจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ จากการพัฒนาโครงการต่างๆ ของรัฐบาลที่ใส่เข้าไป และจะเป็นที่มาของกำลังซื้อ และความสำคัญต่างๆ ที่จะยกระดับเมืองรองเหล่านั้นเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้

ที่มา https://mgronline.com/business/detail/9620000067123

Related links