แอพสั่งอาหาร กับอำนาจของการรวมศูนย์

ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารเติบโตอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้าน โดยในต่างประเทศเรียกร้องให้มีกฎหมายกำกับดูแล เพราะมองว่าแอพพลิเคชั่นเหล่านี้มีอำนาจของการรวมศูนย์ จนร้านอาหารทั่วไปปราศจากอำนาจในการต่อรอง

ในหนึ่งปีที่ที่ผ่านมา คงมีน้อยคนที่ไม่เคยใช้ หรือกระทั่งไม่เคยรู้จักแอพสั่งอาหารเดลิเวอรี่ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ 

แอพสั่งอาหารเหล่านี้ได้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเริ่มดิสรัปพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล

อาหาร มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของปัจจัยสี่ เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและไม่สามารถขาดได้ การดิสรัปห่วงโซ่ของปัจจัยสี่ ย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตของมนุษย์

ในด้านบวก แอพสั่งอาหารช่วยแมตช์ลูกค้ากับร้านอาหาร และอำนวยความสะดวกด้วยการขนส่ง เป็นการเพิ่มรายได้ช่องทางใหม่ให้กับร้านอาหาร นอกเหนือจากลูกค้ากลุ่มเดิมที่เดินทางมาที่ร้าน

แต่ในด้านลบ เริ่มมีการกล่าวถึงในต่างประเทศ จนกระทั่งได้มีการเสนอกฎหมายออกมากำกับดูแล

โดยเนื้อเรื่องมีอยู่ว่า แอพสั่งอาหารเดลิเวอรี่ที่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งกลายมาเป็นธุรกิจขนาดยักษ์ มีอำนาจของการรวมศูนย์จนร้านอาหารโดยทั่วไป ปราศจากอำนาจในการต่อรอง เพื่อเงื่อนไขที่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ โดยความไม่เป็นธรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย

การหักค่าหัวคิวที่อาจไม่เป็นธรรมกับร้านอาหารการให้บริการเดลิเวอรี่ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของร้านอาหารการไม่แชร์ข้อมูลของลูกค้าที่ปลายทางให้กับร้านอาหาร

ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867403?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=business

Related links