ชี้ การตลาดออนไลน์ จำเป็นยุคโควิด-19 ทำพฤติกรรมใช้ชีวิตเปลี่ยน

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า การทำธุรกิจในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่างมาก ยิ่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีมาตรการทำให้ทุกคนต้องปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางบุคคล การอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ยิ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่าเทคโนโลยีรวมถึงสื่อต่างๆ มีบทบาทมากยิ่งขึ้น และเป็นหนทางที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต อยู่รอดได้ ดังนั้น ส่วนประสมทางการตลาดในขณะนี้แม้หลักการจะใช้ 4 P คือ ผลิตภัณฑ์/สินค้า(Product) ราคา (Price) การส่งเสริมการขาย(Promotion) และช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) แต่รูปแบบแตกต่างไปจากเดิม เพราะไม่ได้เป็นเพียงการขายผ่านหน้าร้าน ร้านค้าเท่านั้น แต่ต้องมุ่งเน้นการขายออนไลน์ด้วย

“ยุคสมัยใหม่ 4 P ของตลาดออนไลน์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะรูปแบบการนำเสนอสินค้าในออนไลน์สามารถปรับแต่งสินค้าได้ เช่น รองเท้าที่ลูกค้าสามารถบอกได้ตนเองต้องการแบบไหน แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนสินค้าจะเป็นการทำสำเร็จรูปแล้วถึงจะมาวางขาย ซึ่งคนที่เรียนด้านการตลาดออนไลน์ วิเคราะห์การตลาดดิจิทัลจะได้เปรียบคู่แข่งขัน เนื่องจากจะรู้ทิศทางของตลาดออนไลน์ รู้ว่าโปรโมชั่นสำหรับการออกแบบแผนการตลาดออนไลน์ควรเป็นลักษณะใด ต้องมีไวรัล (VIRAL Marketing) ที่เป็นการโฆษณาของสินค้าต่าง ๆ ที่ใช้กระแสของผู้คนใน Social Media รวมถึงการนำโฆษณาไปแปะเว็บไซต์อื่นๆ เป็นการทำโปรโมชั่นไปฝากไว้ที่อื่น ๆ โดยอาจต้องดูลูกค้า แม้จะเป็นสินค้าเดียวกัน เป้าหมายเหมือนกัน แต่รูปแบบต่างกัน เลือกแพลตฟอร์มในการนำเสนอที่ดีก็จะช่วยให้สินค้าเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้น” ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว

ที่มา https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/1864626

Related links