“กลุ่มน้ำตาลครบุรี” ตั้งอินฟราฟันด์ ‘KBSPIF’ 2.8 พันล้าน ลงทุนโรงไฟฟ้า

“กลุ่มน้ำตาลครบุรี” ตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) มูลค่า 2,800 ล้านบาท เข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าหวังสร้างผลตอบแทนระยะยาว เผยความคืบหน้า ก.ล.ต.อนุมัติแบบไฟลิ่งแล้ว

นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ บมจ.น้ำตาลครบุรี จำกัด (KBS) ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายอย่างครบวงจร เปิดเผยว่า กลุ่มน้ำตาลครบุรีได้วางนโยบายเสริมสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และต่อยอดการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงแก่องค์กร โดยการนำ ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายมาสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุด ผ่านการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิง

ที่มา https://www.prachachat.net/finance/news-478603

Related links