เนชั่นเล็งหยุดพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ” เสาร์-อาทิตย์ หลังรายได้โฆษณาลดลงเกือบครึ่ง

เครือเนชั่นเล็งหยุดพิมพ์ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันเสาร์-อาทิตย์ ลดหน้าหนังสือพิมพ์ลงเหลือ 20 หน้า จัดทำแผนทรานสฟอร์มเข้าสู่ดิจิทัล หลังยอดโฆษณาลดลงถึง 42% จากโควิด-19 และดิจิทัลดิสรัปชัน

วันนี้ (9 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า บนโซเชียลมีการเผยแพร่เอกสารที่ นายฉาย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกประกาศที่ 019/2563 เรื่อง ภารกิจกลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์เพื่อทราบและดำเนินการ เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ระบุว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และพฤติกรรมของคนทั่วโลก รวมถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี (Digital Disruption) ที่กระทบกับธุรกิจสื่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

“โดยจากข้อมูลที่ปรากฏล่าสุด ยอดรายได้โฆษณารวมของสื่อสิ่งพิมพ์ถดถอยถึง 39% ในครึ่งปีแรก และลดลงกว่า 42% เมื่อวัดเดือนต่อเดือนเมื่อเทียบกับปีก่อน นี้คือ สัญญาณบ่งชี้ชัดถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทวีความรุนแรงและรวดเร็วมากขึ้นของพายุ Digital Disruption ที่ผนวกกับพิษเศรษฐกิจที่โลกและประเทศกำลังเผชิญ โดยจากข้อมูลตัวเลขที่ทางธุรกิจที่ปรากฏและคาดการณ์ของกลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์เป็นที่แน่ชัดว่าหากไม่ตัดสินใจเด็ดขาด สถานการณ์อาจสายเกินแก้” นายฉาย ระบุ

นายฉาย กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับสภาวะปัจจุบันและอนาคต และจากการวิเคราะห์ รวมถึงสรุปกับผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจนี้ ขอให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยของบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ดำเนินการ ได้แก่ 1. หยุดการพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับวันเสาร์-อาทิตย์ 2. จัดการลดหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งคู่ จากเดิมวันละ 24 หน้า ให้เหลือวันละ 20 หน้า 3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร 3 ปี เพื่อเสนอและประกาศสู่สาธารณะ ภายใต้หลักคิดของการ Transform เข้าสู่ Digital อย่างเต็มรูปแบบ และ 4. จัดทำโครงสร้างบุคลากรและกำลังคนใหม่ ภายใต้ขอบเขตงานที่จำเป็นต่อธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

“โดยทั้งหมดนี้ ต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (7 ก.ย. 2563) ขอเรียนต่อพนักงานที่เกี่ยวข้องว่า นี่ไม่ใช่การลดค่าใช้จ่าย ไม่ใช่การลดขนาดธุรกิจ แต่คือการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของธุรกิจ ซึ่งอาจหมายถึงการขยายและเดินต่อไปในแนวทางที่สอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต” นายฉาย ระบุ

ที่มา https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000081340

Related links