ธุรกิจการบิน ร้องนายกฯ ช่วยต่อลมหายใจ

ผู้บริหารสายการบินภายในประเทศ 7 สายการบิน เข้าพบ นายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือ หลังได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ผ่าน 4 มาตรการ เช่น ขอให้รัฐปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ, ขอผ่อนปรนให้นำใบอนุญาตประกอบการกิจการมาแปลงเป็นทุนได้, ขอขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน ให้เหลือลิตรละ 20 สตางค์ และขอขยายเวลาการลดค่าบริการขึ้น-ลงของอากาศยาน และค่าบริการที่เก็บอากาศยานในอัตราร้อยละ 50 พร้อมขอให้รัฐบาลช่วยปลดล็อกให้ผู้ประกอบการสายการบิน สามารถจำหน่ายอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบินได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

โดยนายกรัฐมนตรี รับปากให้ความช่วยเหลือตามข้อเสนอ ซึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จะปล่อยกู้ได้เดือนตุลาคมนี้ ส่วนที่ขอลดภาษีน้ำมัน ยังอยู่ระหว่างการประเมิน เพราะมีมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเข้ามาสนับสนุนแล้ว ซึ่งก็ทำให้ผู้ประกอบการสบายใจมากขึ้น

ที่มา news.ch7.com/detail/434043

Related links