‘สินเชื่อ’ ธนาคาร ‘ออมสิน’ ที่ยังขอกู้ได้ถึง 30 ธ.ค.นี้ ที่เดียวครบ!

อัพเดท! “สินเชื่อ” จาก “ธนาคารออมสิน” ที่ยังสามารถยื่นขอกู้ได้ ทั้ง “สินเชื่อเสริมพลังรากฐาน” ปลอดดอก-ไม่ต้องค้ำ และสินเชื่อฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำ พร้อมช่องทางการลงทะเบียน

ธนาคาร  ออมสิน” ออก สินเชื่อ” เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบในมิติต่างๆ ที่สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ “โควิด-19”

ปัจจุบันธนาคารออมสิน ยังคงเปิดให้ประชาชนแสดงความจำนงขอสินเชื่อได้ ใน 3 โครงการหลัก โดย “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ได้รวบรวมสินเชื่อของธนาคารออมสิน ที่ยังสามารถ “ลงทะเบียนขอสินเชื่อ” ได้ ณ ปัจจุบัน (วันที่ 13 ก.ย. 63) พร้อมรายละเอียดและเงื่อนไขสินเชื่อ ดังนี้

1. สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 

โครงการ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ของธนาคารออมสิน คือสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่ ที่ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เพื่อการดำรงชีพเพื่อลงทุน หรือหมุนเวียนในกิจการ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า และผู้มีรายได้ประจำ เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63

 2. สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (รอบ 2) 

สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ รอบที่ 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 วงเงิน 50,000 บาท เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 63 หลังจากที่เคยปิดลงทะเบียนไปชั่วคราวเมื่อวันที่ 15 เม.ย. 63 เนื่องจากวงเงินสินเชื่อเต็ม

ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897656?utm_source=slide_topnews&utm_medium=internal_referral

Related links