เชลล์เริ่มจำหน่ายน้ำมันเชลล์ดีเซล บี20

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด  ตอกย้ำกลยุทธ์ “พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ” พร้อมสนับสนุนนโยบายพลังงานที่ยั่งยืนและการใช้น้ำมัน บี20 ของภาครัฐ ด้วยการเปิดจำหน่ายน้ำมันเชลล์ดีเซล บี20 ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ภูมิรพี อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

    ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความกังวลรวมถึงส่งผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน กระทรวงพลังงานไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้เร่งรัดมาตรการในการแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทน้ำมันในการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล บี20 ในสถานีบริการน้ำมันเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบให้มากขึ้น กระทรวงพลังงานขอขอบคุณบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยที่ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพลังงานมาโดยตลอด”

    นายปนันท์ ประจวบเหมาะ รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร ฝ่ายการเงิน บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานที่ยั่งยืนโดยให้ความสำคัญในการสร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม เรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการเปิดจำหน่ายน้ำมันเชลล์ดีเซล บี 20 ในสถานีบริการเชลล์ภูมิรพี อำเภอวังน้อย”

  “นอกจากนี้ เรายังร่วมมือกับพันธมิตรภาคการขนส่งอย่างบริษัทพงษ์ระวี บริษัทสแกนเนีย สยาม พันธมิตรทางเทคนิค บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ  ในการใช้น้ำมันเชลล์ดีเซล บี20 ในสายการขนส่งด้วยน้ำมันเชลล์ดีเซล บี20 ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ภูมิรพี อำเภอวังน้อย รวมถึงส่วมผสมของน้ำมันปาล์มไบโอดีเซล 100% ที่เชลล์ซื้อและผสมในน้ำมันนั้น ได้การรับรองหรือชดเชยให้ครอบคลุมตามระบบมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ผลิต ทั้งนี้การรับรองของ RSPO ครอบคลุมแนวทางต่างๆ อาทิเช่น ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่ปลูกบนพื้นที่ชุ่มชื้น การดูแลพื้นที่ร่วมกับชุมชน สิทธิของเกษตรกร การจ่ายเงินที่เป็นธรรมและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย”

ที่มา Siamsport

Related links