ซีพี ออลล์ เดินหน้าหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ซีพี ออลล์ เดินหน้าหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ร่วมกับ จ.นครพนม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน นำร่องเปิดพื้นที่ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาแลนด์มาร์คพญานาค จ.นครพนม

เป็นที่รู้กันว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทยมีกระจายอยู่ทุกจังหวัด และมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไป บางชิ้นนอกจากจะเป็นของดีของเด่นประจำจังหวัดแล้ว ยังสามารถติดปีกโบยบินไปไกลถึงต่างแดน สร้างรายได้ไม่น้อยให้แก่ชุมชน

จากศักยภาพเหล่านี้เองทำให้ “ซีพี ออลล์” เห็นโอกาสที่จะช่วยพัฒนาชุมชนและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เมื่อผนวกเข้ากับทำเลทองร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาแลนด์มาร์คพญานาค ที่ผู้คนที่ผ่านไปต้องมาเช็คอิน  จึงสร้างโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน มีทั้งของกิน ของใช้ จำนวน 32 รายการ อาทิ กาละแมสูตรโบราณ กระติบข้าวเหนียว ตะกร้าหวาย ผ้าขาวม้า เสื่อกก และเสื้อภูไทด้นมือ ฯลฯ ได้จำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น นับเป็นการสร้างโอกาสในการขายสินค้าเหล่านี้ให้คนในท้องถิ่น ได้ยืนด้วยขาของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่งนอกจากจะมีรายได้เลี้ยงครอบครัวที่มั่นคงแล้วยังได้ช่วยส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

โดย วิชัย จันทร์จริยากุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย บอกว่า ร้านเซเว่นฯ มีสาขาอยู่ทั่วไทย ดังนั้นการเปิดพื้นที่ให้สินค้าโอทอปมาจำหน่ายภายในร้านจึงเป็นเรื่องที่ดี โดยเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาแลนมาร์คพญานาคนี้ จะใช้บริเวณชั้น 2 จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งให้กับสินค้าโอทอป ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

          “โครงการนี้เกิดจากแนวคิดร่วมกันระหว่าง ซีพี อออล์ และ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ที่ต้องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้คนทั่วไป ได้เห็นถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทยที่ถูกถ่ายทอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เพราะนอกจากจะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยตรงแล้ว ยังช่วยสร้างงานให้คนหนุ่มสาวได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดจากสินค้าโอทอป ซึ่งเริ่มนำร่องเปิดพื้นที่ให้สินค้าโอทอปมาวางจำหน่ายที่สาขาแลนด์มาร์คพญานาค เพราะเป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสดีสำหรับสินค้าโอทอปได้เข้ามาทดลองเปิดตลาด พร้อมศึกษาความต้องการของลูกค้าเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อไป” รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าว

ขณะที่พ่อเมืองนครพนม สยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า  เป็นโอกาสดีที่จะทางซีพี ออลล์ เข้ามาช่วยเพิ่มพื้นที่การส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ชุมชน หลังจากที่หน่วยงานราชการ ได้เข้าไปส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนผลิตสินค้าที่ดี พร้อมต้องหาตลาดควบคู่กันไป จากเดิมจะมีการออกไปงาน OTOP ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในตัวจังหวัดและออกร้านตามจังหวัดใหญ่ๆ ในภูมิภาคซึ่งการที่มีร้านสะดวกซื้อโดยเฉพาะเซเว่น อีเลฟเว่น เปิดพื้นที่ภายในร้านให้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ามาวางจำหน่ายได้ก็ถือเป็นโอกาสดี เพราะในแต่ละวันจะมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาในร้านจำนวนมาก และเป็นเรื่องดีที่ทางจังหวัดนครพนม ได้มีโอกาสร่วมงานกับเซเว่น อีเลฟเว่น ทำให้ผู้ที่มีสินค้าชุมชน ได้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ รสชาติ ให้ถูกสุขอนามัย รวมถึงพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้จูงใจผู้ซื้อ แค่นี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วที่ได้ร่วมทำงานกับมืออาชีพด้านค้าปลีกของประเทศ

ที่มา http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/834070


Related links